Početna

MEGAMIN INTERNATIONAL GmbH, je firma sa dugogodišnjim iskustvom u preradi Zeolita za ljudsku upotrebu. U svojim najsavremenijim pogonima i opremom zadovoljavamo najviše standarde u proizvodnji dijetetskih proizvoda a sve uz korišćenje spacijalizovane opreme za nanotehnologiju, u što spadaju i aktivatori poslednje generacije.

Nosioci smo svih potrebnih odobrenja te su svi naši proizvodi upisani u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS. Registracija linije dijetetskih proizvoda MEGAMIN INTERNATIONAL zadovoljava uslove EU Direktive 93 / 42 / EWG kao i HACCAP kriterijume za proizvodnju dijetetskih proizvoda.

ZEOLIT klinoptilolit je vrlo efikasan mineral , koji se upotrebljava  u humanoj medicini. Pored prirodnog postoji i sintetički zeolit koji ima industrijsku primenu a kojeg najčešće svrstavaju u kategoriju prirodnog i tako ga eksplatišu na tržište za ljudsku upotrebu.

Moramo napomenuti da zeolit nije lek, već suplement, (dodatak svakodnevno-uravnoteženoj ishrani) i da nije svemoguć i čudotvoran kako ga neki predstavljaju u marketinške svrhe!! ZEOLIT ne može da zameni redovnu terapiju koju vam je propisao lekar. Zbog velike absorpcione sposobnosti zeolit vezuje metale, toksine, ali i različite lekove pa treba biti obazriv prilikom upotrebe kako delovanje drugih lekova ne bi bilo poništeno.

Zeolit u sirovom stanju nema željena svojstva i njegova upotreba je besmislena. Da bi zeolit vršio svoju zadanu funkciju, mora da prođe kroz tehnološki postupak tribomehaničke aktivacije, odnosno, čestice zeolita moraju biti usitnjene do nivoa mikrona (nanotehnologija) kako bi, delovanjem mikropora, njegove absorpcione sposobnosti bile optimizovane. Za tako jedan složen process prilagođavanja zeolita ljudskoj upotrebi potrebna su ogromna finansijska ulaganja kako u tehnološki razvoj  tako i u samu opremu.